Adoptiolautakunnan toiminta ja tehtävät

Adoptiolautakunta on adoptioasioiden erityinen asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomainen sekä Haagin kansainvälistä adoptiota koskevan sopimuksen tarkoittama keskusviranomainen. Adoptiolautakunta toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteydessä itsenäisenä viranomaisena.

Adoptiolautakunta seuraa adoptiotoiminnan kehitystä Suomessa ja myöntää luvat adoptionhakijoille sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon. Lisäksi adoptiolautakunta myöntää toimiluvat kansainvälisille adoptiopalvelunantajille ja valvoo adoptiopalvelunantajien toimintaa.

Valtioneuvosto asettaa adoptiolautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä eri asiantuntemusaloja edustavia jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen adoptiolautakunta aloitti toimikautensa 1.7.2022. Adoptiolautakunnan kokoonpanon löydät Adoptiolautakunnan kokoonpano -sivultamme.

Lautakunta työskentelee täysistunnossa ja jaostoissa. Täysistunto seuraa adoptioasioiden kehitystä ja tekee tarvittaessa aloitteita adoptioita koskevissa kysymyksissä. Muut toimivaltaansa kuuluvat asiat lautakunta käsittelee adoptiolupa-asioita käsittelevässä adoptiolupajaostossa ja Suomen keskusviranomaistehtäviä hoitavassa kansainvälisten asioiden jaostossa.

Adoptiolautakunnan tehtävät jaostoittain

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Postilla
Adoptiolautakunta
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  lakimies, adoptiolautakunnan varapuheenjohtaja
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 611