Adoptionsnämnden

Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom att ett förälder–barn-förhållande fastställs mellan den som ska adopteras och adoptionssökanden.