Adoptionsnämndens mötestider hösten 2023

Sektionen för adoptionstillstånd

torsdag 7.9.2023 (begränsad sammansättning)
tisdag 26.9.2023
onsdag 4.10.2023 (begränsad sammansättning)
tisdag 31.10.2023
onsdag 15.11.2023 (begränsad sammansättning)
tisdag 28.11.2023
tisdag 19.12.2023

Sektionen för internationella ärenden

måndag 18.9.2023
måndag 23.10.2023
måndag 20.11.2023
måndag 11.12.2023

Plenum

fredag 29.9.2023
fredag 1.12.2023

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611