Adoptionsnämndens mötestider våren 2024

Sektionen för adoptionstillstånd

tisdag 9.1.2024 (begränsad sammansättning)
tisdag 23.1.2024
tisdag 13.2.2024
onsdag 6.3.2024 (begränsad sammansättning)
tisdag 19.3.2024
onsdag 3.4.2024 (begränsad sammansättning)
måndag 29.4.2024
onsdag 8.5.2024 (begränsad sammansättning)
tisdag 28.5.2024
tisdag 11.6.2024
tisdag 18.6.2024 (begränsad sammansättning)

Sektionen för internationella ärenden

måndag 15.1.2024
måndag 5.2.2024
måndag 11.3.2024
måndag 15.4.2024
måndag 20.5.2024
måndag 3.6.2024

Plenum

fredag 1.3.2024
måndag 6.5.2024

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611