Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen omfattar lagstadgad adoptionsrådgivning och ansökan om adoptionstillstånd hos adoptionsnämnden samt vid internationella adoptioner en internationell adoptionstjänst. 

Om adoptionssökanden, det under 18 år gamla barnet som ska adopteras eller båda är bosatta i Finland, får sökanden inte ta emot barnet i adoptionssyfte, den som tillhandahåller adoptionsrådgivningen får inte placera barnet hos sökanden i adoptionssyfte, och den som tillhandahåller tjänsten får inte förmedla barnet till sökanden, om inte sökanden har adoptionstillstånd. 

I adoptionsprocessens första skede ska sökanden ansöka om adoptionsrådgivning, som är obligatorisk vid alla adoptioner av minderåriga barn. Adoptionsrådgivningen ska bland annat ge adoptionssökande information om adoptionen, hjälpa dem att förbereda sig för adoptionsföräldraskapet samt bedöma deras förutsättningar för adoptionen. Adoptionsrådgivningen är en avgiftsfri socialtjänst som tillhandahålls av välfärdsområdenas familjerättsliga tjänster och Rädda Barnen rf. Rådgivningen ges av en socialarbetare som är förtrogen med adoptionsärenden. 

Om sökande som är bosatta i Finland vill adoptera ett barn från utlandet, ska de i regel få internationell adoptionsservice för att kunna lämna in sin adoptionsansökan till tillståndsmyndigheten i Finland och utomlands. Internationell adoptionsservice är avgiftsbelagd för sökanden. 

När du har genomgått adoptionsrådgivningen och för internationella adoptioner valt en tillhandahållare av adoptionstjänster, ska du ansöka om adoptionstillstånd hos adoptionsnämnden.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611