Anvisningar från förvaltning av adoptionstillstånd

I sina anvisningar lyfter adoptionsnämnden fram frågor som har kommit upp i tillståndspraxis och som ska ägnas särskild uppmärksamhet. Anvisningarna uppdateras vid behov, så det är bra att följa med dem.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen av adoptionsrådgivningen. Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en guide för tillhandahållare av adoptionsrådgivning, som bör användas då hemutredningen utarbetas. Du hittar guiden i slutet av denna sida.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611