Ansökningsblanketter

Skicka ansökan om adoptionstillstånd säkert och behändigt till adoptionsnämnden med vårt säkra formulär. Välj formulär beroende på vilken typ av adoption du ansöker om adoptionstillstånd för. Efter att du har sänt ansökan skickas en automatisk bekräftelse på mottagandet av ansökan/handlingen till den e-postadress du har uppgett. Ditt ärende blir anhängigt i nämnden den dag då ansökan tas emot.

Anvisningar för användare av formulären

Vanliga frågor om ansökan om adoptionstillstånd

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611