Stöd efter adoptionen

Adoptivbarnet och barnets familj har rätt till adoptionsrådgivning efter adoptionen. Adoptionsrådgivning fås av en socialarbetare som är specialiserad inom adoptionsärenden. Dessutom har parterna i adoptionen rätt att avgiftsfritt få information ur handlingar som gäller dem själva. 

Rätten att få information ur handlingar som uppkommit vid adoptionsprocessen gäller 

 • adopterade
 • adopterades avkomlingar 
 • adoptivföräldrar. 

Rätten till information omfattar

 • rätt att kostnadsfritt få information om handlingar som rör dig och som har uppkommit under adoptionsprocessen 
 • behövligt stöd och behövlig handledning som tillhandahålls av ett internationellt adoptionstjänstorgan eller en socialarbetare inom adoptionsrådgivningen när ovannämnda uppgifter lämnas. 

När du vill ta del av dina handlingar och behöver mer information om din adoption ska du kontakta adoptionsrådgivningen eller adoptionstjänstorganet inom ditt eget välfärdsområde.

Genom att be om eftertjänst vid adoption från någon av dessa instanser kommer du igång eller hänvisas vidare till rätt myndighet. För utlämnande av handlingar svarar den instans som enligt adoptionslagen är ansvarig för förvaringen av uppgifter. Vid internationella adoptioner har det adoptionstjänstorgan (Interpedia rf, Rädda Barnen rf eller Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk) som en gång i tiden skötte adoptionen ansvaret för förvaringen. Vid inhemska adoptioner har välfärdsområdet eller adoptionsbyrån Rädda Barnen rf förvaringsansvaret.

Vanliga frågor om stöd efter adoptionen

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611