Adoptioprosessi

Adoptioprosessiin kuuluvat lakisääteinen adoptioneuvonta ja adoptioluvan hakeminen adoptiolautakunnalta sekä kansainvälisissä adoptioissa kansainvälinen adoptiopalvelu. 

Jos adoptionhakijalla, alle 18-vuotiaalla lapsella tai molemmilla on asuinpaikka Suomessa, hakija ei saa ottaa lasta luokseen adoptiotarkoituksessa, adoptioneuvonnan antaja ei saa sijoittaa lasta adoptiotarkoituksessa hakijan luokse eikä palvelunantaja saa välittää hakijaa lapselle, ellei hakijalla ole adoptiolupaa. 

Adoptioprosessin ensimmäisessä vaiheessa hakijan tulee hakea adoptioneuvontaa, joka on pakollista kaikissa alaikäisten lasten adoptioissa. Adoptioneuvonnan tehtävänä on muun muassa antaa adoptionhakijoille tietoa adoptiosta, auttaa heitä valmistautumaan adoptiovanhemmuuteen sekä arvioida heidän valmiuksiaan adoptioon. Adoptioneuvonta on maksuton sosiaalipalvelu, jota antavat hyvinvointialueiden perheoikeudelliset palvelut ja Pelastakaa Lapset ry. Neuvonnan antamisesta huolehtii adoptioasioihin perehtynyt sosiaalityöntekijä. 

Jos Suomessa asuvat hakijat haluavat adoptoida lapsen ulkomailta, heidän tulee pääsääntöisesti saada kansainvälistä adoptiopalvelua, jotta he voivat toimittaa adoptiohakemuksensa lupaviranomaisille Suomessa ja ulkomailla. Kansainvälinen adoptiopalvelu on hakijoille maksullista. 

Kun olet käynyt adoptioneuvonnan ja kansainvälisissä adoptioissa valinnut adoptiopalvelunantajan, sinun tulee hakea adoptiolupaa adoptiolautakunnalta. 
 

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Postilla
Adoptiolautakunta
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  lakimies, adoptiolautakunnan varapuheenjohtaja
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 611