Ilmoitusvelvollisuus adoptionhakijan olosuhteiden muutoksista

Adoptiolain mukaan adoptionhakijan on välittömästi ilmoitettava adoptiolautakunnalle, jos hänen olosuhteissaan tapahtuu luvan voimassaoloaikana olennainen muutos. Lautakunnan on käsiteltävä olosuhdemuutosilmoitukset kiireellisesti.

Adoptiolaissa tarkoitettuna olennaisena muutoksena adoptionhakijan olosuhteissa voidaan pitää esimerkiksi

 • kuolemantapausta adoptionhakijan perheessä
 • avioeroa
 • raskautta
 • vakavaa sairautta
 • rikostuomiota
 • työttömäksi jäämistä
 • muuttoa toiselle paikkakunnalle 
 • uuden perheenjäsenen (esimerkiksi hakijan parisuhdekumppanin tai perheeseen sijoitetun lapsen) muuttoa asumaan hakijan kanssa samaan talouteen.

Olennaisen muutoksen käsitettä ei ole mahdollista määritellä tyhjentävästi. Tämän vuoksi myös muunlaiset muutokset hakijan olosuhteissa saattavat aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden. 

Adoptiolautakunnan on salassapitosäännösten estämättä viipymättä annettava tieto ilmoituksesta adoptioneuvonnan antajalle. Jos hakija saa kansainvälistä adoptiopalvelua, pitää tieto ilmoituksesta antaa myös palvelunantajalle ja tarvittaessa pyytää niiltä lisäselvitystä olosuhdemuutoksesta.

Adoptioneuvonnanantajan ja palvelunantajan on salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoitettava adoptiolautakunnalle tietoonsa tulleesta hakijan olosuhteiden muutoksesta, joka voi aiheuttaa adoptioluvan peruuttamisen, ja asiasta, joka voi aiheuttaa lautakunnan päätöksen poistamisen hallintolain perusteella.

Kun adoptioneuvonnanantaja tai palvelunantaja on tehnyt edellä mainitun ilmoituksen tai saanut tiedon toisen tekemästä ilmoituksesta, sen on keskeytettävä adoptioneuvonnan tai kansainvälisen adoptiopalvelun antaminen, kunnes adoptiolautakunta on tehnyt ilmoituksen perusteella päätöksen. Keskeyttämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Adoptiolautakunta voi peruuttaa adoptioluvan, jos adoptionhakijan olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet olennaisesti siten, että adoption toteuttaminen luvan mukaisesti ei olisi lapsen edun mukaista. Lupaa ei kuitenkaan voida peruuttaa sen jälkeen, kun adoptio on vahvistettu.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Postilla
Adoptiolautakunta
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  lakimies, adoptiolautakunnan varapuheenjohtaja
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 611