Adoptiolautakunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa lautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Adoptiolautakunnan toimikausi on 1.7.2022–30.6.2027. Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä eri asiantuntemusaloja edustavia jäseniä. Jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen (sulkeissa).