Keskusviranomaistoiminta – kansainvälisten adoptioiden valvonta

Adoptiolautakunta toimii Haagin kansainvälisessä adoptiosopimuksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena sekä lasten adoptiosta tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa (Euroopan neuvoston sopimus) tarkoitettuna kansallisena viranomaisena.

Adoptiolautakunnan keskusviranomaistehtäviä hoitaa kansainvälisten asioiden jaosto. Yhden jaoston jäsenistä pitää edustaa ulkoasiainministeriötä. Jaostossa tulee lisäksi olla edustettuna ainakin kansainvälisiin adoptioihin liittyvien oikeudellisten kysymysten, kansainvälisiin adoptioihin liittyvän käytännön toiminnan sekä lastensuojelun asiantuntemus. Adoptiolautakuntakaudella 2022–2027 jaostoa on vahvistettu kansainvälisen sosiaalityön ja kehitysmaatutkimuksen asiantuntijoilla.

Adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaoston keskeisiin tehtäviin kuuluvat toimiluvan myöntäminen sekä kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen että suomalaisten palvelunantajien yhteistyöhön ulkomaisten palvelunantajien kanssa. Adoptiolautakunta valvoo palvelunantajien toimintaa, seuraa Haagin sopimuksen noudattamista Suomessa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen noudattamiseksi.

Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävät

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Postilla
Adoptiolautakunta
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  lakimies, adoptiolautakunnan varapuheenjohtaja
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 611