Adoptioluvan hakeminen adoptiolautakunnalta

Adoptiolautakunta myöntää seuraavia adoptiolupia:

 • lupa kotimaan adoptioon 
 • lupa kansainväliseen adoptioon adoptiopalvelunantajan välityksellä 
 • lupa kansainväliseen adoptioon ilman palvelunantajaa 
 • lupa Suomessa asuvan lapsen adoptoimiseen vieraaseen valtioon.

Adoptionhakijan tulee laittaa adoptiolupahakemus vireille toimittamalla hakemus adoptiolautakuntaan turvalomakepalvelulla. Turvalomakkeet löydät Adoptioluvan hakemuslomakkeet -sivultamme. Adoptiolautakunnan lupajaosto käsittelee hakijoiden adoptiolupahakemukset. 

Adoptiolupaa koskevan hakemuksen tekemistä varten adoptioneuvonnanantaja laatii selvityksen adoptioneuvonnan antamisesta. Jos hakija saa kansainvälistä adoptiopalvelua, adoptioneuvonnanantaja lähettää selvityksen adoptioneuvonnan antamisesta suoraan asianomaiselle palvelunantajalle, joka lähettää selvityksen liitteineen adoptiolautakunnalle. Jos hakija ei saa kansainvälistä adoptiopalvelua, adoptioneuvonnanantaja lähettää selvityksen suoraan adoptiolautakunnalle sen jälkeen, kun adoptioneuvonnanantaja on saanut tiedon lupahakemuksen vireille tulosta lautakunnassa.

Adoptiolautakunta käsittelee adoptionhakijoiden adoptioluvan myöntämistä ja adoptioluvan voimassaoloajan pidentämistä koskevat hakemukset. Lisäksi adoptiolautakunta käsittelee lupaehtojen muuttamista koskevat hakemukset, ilmoitukset adoptionhakijan olosuhteissa tapahtuneista olennaisista muutoksista ja luvan peruuttamista koskevat asiat. Adoptiolautakunnan päätökseen voi hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. 

Adoptiolupa myönnetään enintään kahden vuoden määräajaksi. Ennen määräajan umpeutumista on tarvittaessa haettava luvan voimassaoloajan pidentämistä. 

Adoptionhakijan olosuhteissa luvan voimassaoloaikana tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta on tehtävä viipymättä ilmoitus adoptiolautakunnalle. Lue ilmoitusvelvollisuudesta lisää sivultamme Ilmoitusvelvollisuus adoptionhakijan olosuhteiden muutoksista.
 

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Postilla
Adoptiolautakunta
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  lakimies, adoptiolautakunnan varapuheenjohtaja
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 611