Yhteisöllisen asumisen verkkosivuja on päivitetty

Julkaisuajankohta 14.5.2024 9.00
Uutinen
Toinen henkilö tukee toista pitämällä kiinni käsivarresta.

Yhteisöllistä asumista koskevia Valviran verkkosivuja on päivitetty. Päivityksillä on vastattu hyvinvointialueilta ja palveluntuottajilta tulleisiin kysymyksiin. 

Yhteisöllinen asuminen tuli sosiaalihuoltolakiin uutena sosiaalihuollon palveluna vuoden 2023 alussa. Palveluasumista ei enää sosiaalihuoltolaissa ole. Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista voidaan järjestää esimerkiksi iäkkäille, kehitysvammaisille ja vammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yhteisöllistä asumista ei voi järjestää alaikäisille asiakkaille eikä lastensuojelun asiakkaille. 

Hyvinvointialueet ja palvelujen tuottajat ovat vastuussa siitä, että asiakkaiden palvelutarpeet yhteisöllisessä asumisessa arvioidaan säännöllisesti. Palvelutarpeisiin vastaamisessa pitää huomioida asiakkaiden mahdolliset erityistarpeet. Jos palvelujen tarve muuttuu, hoito- ja palvelusuunnitelma täytyy päivittää ja huolehtia muuttuneen tilanteen mukaisten palveluiden myöntämisestä ja järjestämisestä asiakkaalle, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu. 

Yhteisöllisen asumisen rekisteröinnissä palveluntuottajien on hyvä muistaa, että rekisteröinti käsittää ainoastaan asumisyksikön sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan rekisteröinnin. Muut palvelut, kuten kotihoito, tukipalvelut tai sosiaaliohjaus, on rekisteröitävä erikseen. Rekisteröintihakemukseen liitettävässä toimintasuunnitelmassa on tärkeää kuvata tarkemmin yhteisöllisen asumisen toimintaa ‒ kenelle sitä tuotetaan, millainen on tuotettavien palveluiden kokonaisuus, miten henkilöstöä käytetään ja millaiset toimitilat ovat. 

Valviran verkkosivuilla on runsaasti lisätietoa.

Yhteisöllistä asumista koskevaa materiaalia on saatavilla myös maaliskuussa pidetyn webinaarin tapahtumasivulta.

Lisätietoa

Ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, 0295 209 283
Ylitarkastaja Ilkka Kokkoniemi, 0295 209 367 (rekisteröintiä koskevat kysymykset)

Lue lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröinnistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto