Ota yhteys oikeaan viranomaiseen alkoholiasioissa

Alkoholin lupa- ja valvonta-asioita käsitellään sekä Valvirassa että aluehallintovirastoissa. Sähköisen asioinnin kautta jätetyt ilmoitukset ja hakemukset ohjautuvat automaattisesti oikean viranomaisen käsiteltäväksi. Jos tarvitset lisätietoja, katso alta, kumpaan viranomaiseen sinun kannattaa ottaa yhteyttä.

Aluehallintovirastot käsittelevät alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä ja markkinointia koskevat asiat alueillaan.

Valvira käsittelee alkoholin tukkumyynnin, valmistuksen ja maahantuonnin lupa- ja valvonta-asiat. Lisäksi Valvira valvoo valtakunnallista alkoholimarkkinointia. Myös teollisuus- ja keittiöalkoholiluvat, kansainvälisen liikenteen alkoholiasiat ja aluehallintovirastojen ohjaus kuuluvat Valviran tehtäviin.

Alta voit lukea tarkemmin, kumpaan viranomaiseen sinun kannattaa olla yhteydessä.

Ota yhteys aluehallintovirastoon

Ota yhteys aluehallintovirastoon, jos asiasi koskee:

  • alkoholijuomien anniskelu- tai vähittäismyyntilupaa
  • havaitsemaasi epäkohtaa anniskelu- tai vähittäismyyntipaikan toiminnassa tai markkinoinnissa
  • anniskelun puolivuosi-ilmoitusta tai vähittäismyynnin vuosi-ilmoitusta.

Ota yhteys Valviraan

Ota yhteys Valviraan, jos asiasi koskee:

  • alkoholin tukkumyyntiä, valmistusta, maahantuontia, teollista käyttöä tai keittiöalkoholia
  • alkoholitoimitusten tai maahantuonnin raportointia
  • valtakunnallisesti toteutettua alkoholimarkkinointia
  • alkoholin vähittäismyyntiä tai anniskelua kansainvälisessä liikenteessä tai lentoasemalla.

Ota yhteys Valviraan myös, jos epäilet, että alkoholijuoman laatu tai pakkausmerkinnät eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Usein kysyttyä