Kontakta rätt myndighet inom alkoholärenden

Tillstånds- och tillsynsärenden som gäller alkohol behandlas av både Valvira och regionförvaltningsverken. Anmälningar och ansökningar som lämnats in via e-tjänsten styrs automatiskt till rätt myndighet för behandling. Om du behöver mer information, se nedan till vilken myndighet du ska kontakta.

Regionförvaltningsverken behandlar ärenden som gäller servering, detaljhandel och marknadsföring av alkoholdrycker på sina områden.

Valvira behandlar tillstånds- och övervakningsärenden som gäller partihandel, tillverkning och import av alkohol. Dessutom övervakar Valvira den riksomfattande alkoholmarknadsföringen. Även tillstånd för industri- och köksalkohol, alkoholfrågor i anknytning till utlandstrafiken och styrning av regionförvaltningsverken hör till Valviras uppgifter.

Nedan kan du läsa mer om vilken myndighet du ska kontakta.

Kontakta regionförvaltningsverket

Kontakta regionförvaltningsverket om ditt ärende gäller:

  • serverings- eller detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  • en observation om ett missförhållande i serverings- eller detaljhandelsställets verksamhet eller marknadsföring
  • halvårsanmälan för servering av alkohol eller årsanmälan för detaljhandel.

Kontakta Valvira

Kontakta Valvira om ditt ärende gäller:

  • partihandel, tillverkning, import, industriell användning av alkohol eller köksalkohol
  • rapportering om alkoholleveranser eller import
  • riksomfattande alkoholmarknadsföring
  • detaljhandel eller servering av alkohol i internationell trafik eller på flygplatser.

Kontakta också Valvira om du misstänker att alkoholdryckens kvalitet eller förpackningsmärkningarna inte uppfyller kraven i lagstiftningen.

Vanliga frågor