Adoptiolautakunta seuraa kansainvälisten adoptioiden tilannetta

Julkaisuajankohta 18.1.2024 15.09
Uutinen

Kansainvälisissä adoptioissa on tullut ilmi epäselvyyksiä, joiden vuoksi Norjan ja Tanskan viranomaiset tekevät lisäselvityksiä. Norjassa adoptiotoimintaa valvova keskusviranomainen on suositellut kansainvälisen adoptiotoiminnan keskeyttämistä selvitysten ajaksi ja siellä odotetaan vastuuministeriön päätöstä asiasta. Tanskassa maan ainoa adoptiojärjestö Danish International Adoption on päättänyt itse lakkauttaa toimintansa maan adoptiokeskusviranomaisen valvontatoimien seurauksena. Taustalla ovat epäilyt, ettei adoptioita ole hoidettu kaikilta osin hyvien käytäntöjen mukaisesti joko lapsia luovuttavissa maissa tai vastaanottavan maan palvelunannossa.

Norjan ja Tanskan selvitysten kohteet ja viranomaisten huolet kohdistuvat maihin, joiden kanssa myös Suomella on adoptioyhteistyötä. Suomen adoptiolautakunta tarkastelee ja arvioi valvonnallisten toimenpiteiden tarvetta ja tekee yhteistyötä kansainvälisten adoptiokeskusviranomaisten ja Suomen adoptiopalvelunantajien kanssa. Tällä hetkellä tilanteella ei ole vaikutusta Suomen keskeneräisiin kansainvälisiin adoptioprosesseihin.

Suomen adoptiolautakunnan tietoon ei ole tullut laittomuusepäilyjä Suomeen toteutuneissa kansainvälisissä adoptioissa, mutta asiaa seurataan tarkasti. Adoptiolautakunta ei hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä ja lainvastaisuuksia adoptioprosesseissa. ”Pidämme välttämättömänä ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämistä ja tiedon jakamista viranomaisten kesken adoptioiden valvontatyössä. Seuraamme Suomessa tarkoin muissa maissa tehtäviä selvityksiä”, sanoo adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula.

Lapsen etu keskiössä

Suomen adoptiolautakunta pitää tärkeänä, että adoptioprosessit toteutetaan eettisesti ja säädösten mukaisesti, jotta kaikkein tärkein eli lapsen etu adoptioissa toteutuu.

Adoptiolautakunta toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran yhteydessä itsenäisenä viranomaisena. Adoptiolautakunta on tiiviisti yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja tuottaa ajantasaista tilannekuvatietoa sekä tuottaa tietoa kansallisen selvityksen tueksi, mikäli selvitystoimet aloitetaan myös Suomessa.

Lisätietoja: 

päällikkö Irene Pärssinen-Hentula, adoptiolautakunnan puheenjohtaja, 0295 209 247

Lue lisää:

Kansainvälinen adoptioselvitys on valmistunut – selvityksistä saatavaa tietoa on tärkeä seurata.

Adoptio