Paljon puhetta sosiaalityöntekijöistä – aiheesta

Helena Mönttinen 27.10.2023 / 2.11.2023 14:20

Tilapäisinä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä koskeva Valviran ohjeistus on saanut runsaasti julkisuutta. Valviran verkkosivuilla olevaa ohjetta on kritisoitu lain vastaiseksi, ja hyvinvointialueet ovat vaatineet sen muuttamista. Taustalla on pula sosiaalityöntekijöistä.

Valvira on laillisuusvalvoja. Valvira ei voi antaa muuta ohjetta kuin mitä lakiin on kirjoitettu. Tosin nyt valitettavasti näyttää siltä, että me valvontaviranomaiset olemme antaneet tilapäisenä sosiaalityöntekijänä toimimisesta työantajille ohjeistusta, joka ei ole ollut yhdenmukaista. Myös Valviran aiemmille verkkosivuille oli jäänyt vanhaa tietoa. Näin on syntynyt käsitys, että Valvira olisi yllättäen tiukentanut ohjeistustaan. Olemme tapahtuneesta pahoillamme ja paraikaa varmistamme, että asiassa toimitaan yhdenmukaisesti.  

Ainoa oikea ohjeistus tilapäisenä sosiaalityöntekijänä toimimisesta on juuri uudistetuilla verkkosivuillamme. Ohjeistus ei ole lain vastainen, vaan noudattaa lain sanamuotoa. Sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö voi toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti enintään vuoden ajan. Edellytyksenä on, että hän on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun ja että hän toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Valvonnassa tilapäiset sosiaalityöntekijät eivät ole erityisesti olleet esillä. Valviran tiedossa on yksittäisiä tapauksia, joissa henkilö on työskennellyt tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä useita vuosia ilman ammatillista pätevyyttä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia erityisesti silloin, kun esimerkiksi lastensuojelussa työskentelevä sosiaalityöntekijä käyttää lapsen oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkittävää julkista päätöksentekovaltaa. Julkisen vallan käyttö edellyttää aina ammatillista pätevyyttä. Ilmiöstä ei kuitenkaan voida puhua. Kun tällainen yksittäinen tapaus tulee tietoomme, arvioimme tapauskohtaisesti ensisijaisesti sitä, onko asiakasturvallisuus vaarantunut.

Työnantajien on hyvä muistaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan työnantajat voivat järjestää työt joustavasti henkilöstön koulutuksen, osaamisen ja ammattitaidon mukaan, ellei jotain tehtävää ole erikseen säädetty tietyn sosiaalihuollon ammattihenkilön hoidettavaksi. Työnantaja vastaa rekrytoidessaan, että tehtävään valittavalla henkilöllä on oikeus ja riittävä osaaminen, ammattitaito ja koulutus toimia tehtävässä.  

Jaamme Valvirassa huolen sosiaalityöntekijäpulan aiheuttamista haasteista. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan monia toimia ja monien toimijoiden yhteistyötä.

Lue myös 23.10.2023 julkaistu tiedotteemme:
Valvira vastaa keskusteluun, joka koskee opiskelijoita tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä

Helena Mönttinen

Sosiaali- ja terveydenhuolto-osaston johtaja