Valvojan vinkkelistä -blogi

Tyhjennä
22 tulosta
 • Voiko asiakas- ja potilasturvallisuus toteutua ilman toimivaa kommunikaatiota?

  14.9.2023 12.22

  Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut syyskuun 17. päivän maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä, jonka tapahtumia...

 • Rakennuksen vesilaitteiston vaikutus hanaveden laatuun

  22.8.2023 18.20

  Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää veteen liittyviä terveysriskejä. Veden aiheuttamat haitat voivat aiheutua niin luonnonvesistä, allasvesistä kuin myös hanavedestä. Terveysriskin voi muodostaa...

 • Lapset eivät voi odottaa

  18.7.2023 9.35

  Lapsen edun toteutuminen on tärkeintä, ja se ohittaa kaiken muun. Näin määräävät Suomen ratifioimat kansainväliset sopimukset ja säännökset. Tästä huolimatta elämme yhteiskunnassa, jossa lapsia...

 • Ilmastonmuutos ja lämpimämmät säät lisäävät legionellainfektioiden riskiä

  4.7.2023 9.30

  Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, kuten entistä kuumemmat hellejaksot, voivat lisätä rakennusten vesijärjestelmien taudinaiheuttajista erityisesti legionellabakteerin kasvumahdollisuuksia. Miten...

 • Kesän pitkittyvät hellejaksot

  15.6.2023 9.49

  Ilmastonmuutoksen myötä kesiemme hellejaksot ovat entistä kuumempia, mikä voi yhä herkemmin johtaa sisätilojen ylilämpenemiseen ja erilaisiin terveyshaittoihin. Helteen haitallisia...

 • Miten nopeuttaa ammattioikeushakemuksen käsittelyä?

  4.5.2023 10.25

  Valvira käsittelee vuosittain kymmeniä tuhansia ammattioikeushakemuksia. Oikeuksia myönnetään sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille ammattihenkilöille. Useimmille EU- tai ETA-valtioissa...

 • Varhaiskasvatuksen juhlapäivä - laki lasten päivähoidosta annettiin 50 vuotta sitten

  3.4.2023 10.00

  Jo 50 vuotta sitten todettiin, että varhaiskasvatuksesta tulee säätää lailla. Päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon toiminnan turvaamiseksi säädettiin laki lasten päivähoidosta ja se astui voimaan...

 • Vanhusten hoivapalvelujen kriisi ei saa toistua

  21.3.2023 16.30

  Miksi hoivakodin toiminnan aloittamiseen lupaa hakevalle palveluntuottajalle asetetaan henkilöstön määrää ja rakennetta määrittäviä velvoitteita? Miksi Valvira ja aluehallintovirastot painottavat...

 • Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan valvonnassa tarkoittavat?

  23.1.2023 11.30

  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhteiskuntamme perusarvoja. Niiden edistäminen ei ole Valviralle lisätehtävä, vaan työ integroituu muuhun lupa-, valvonta- ja ohjaustoimintaamme. Laki naisten ja...

 • Mitä jos? Tarinoita lastensuojelusta

  17.11.2022 12.05

  Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta säädettiin laissa vuoden 2022 alussa. Millaista lapsen arki voi olla ja miten se voi huonontua, jos viranomainen ei pysty liiallisen...

 • Lapsilla on varhaiskasvatuksessa oikeus tuntea turvaa ja saada suojaa

  14.11.2022 9.30

  Päiväkotien ja perhepäiväkotien pihat ovat täynnä värikkäissä kurahousuissa juoksevia lapsia, leikkimökkejä, hiekkaleluja ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. On aidat, turvaportit ja keinujen alla...

 • Gemensamt språk ökar klient- och patientsäkerheten

  3.11.2022 12.10

  Klientens och patientens rätt till god vård och service på sitt eget modersmål förverkligas dessvärre inte alltid vilket kan äventyra klient- och patientsäkerheten. Klienten och patienten har rätt...

 • Yhteinen kieli lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta

  3.11.2022 12.10

  Asiakkaan ja potilaan oikeus hoitoon tai hoivaan omalla äidinkielellä ei valitettavasti aina toteudu, jolloin asiakas- ja potilasturvallisuus voi vaarantua. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus...

 • Kantelut oikealle viranomaiselle

  3.10.2022 12.50

  Valvira siirtää vuosittain suuren määrän sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluja aluehallintovirastoille, joihin ne lainsäädäntöön perustuvan työnjaon mukaisesti kuuluvat. Vuonna 2021 Valvirasta...

 • Turvallinen lääkehoito edellyttää osaamista

  15.9.2022 15.32

  Valvira käsittelee vuosittain useita kanteluja, joihin liittyy lääkehoitoon liittyviä virheitä. Tyypillinen virhe on huumausainelääkkeeksi luokiteltavan kipulääkkeen virheellinen annostelu, kuten...

 • Adoptiotoiminta murroksessa

  6.7.2022 13.45

  Adoptiolautakunta toimii adoptioasioiden asiantuntija, lupa- ja valvontaviranomaisena. Sen itsenäisyys on kaikkien adoptioprosesseissa olevien adoptionhakijoiden sekä myös adoptiopalvelunantajien...

 • Helle saa väen uimarannoille

  30.6.2022 11.00

  Suomessa yleisten uimarantojen vedet ovat suurimmalta osin hyvälaatuisia, eli voimme hyvillä mielin mennä uimaan turvallisesti. Kuntien terveystarkastajat valvovat näiden rantojen uimavesiä...

 • Terveydensuojelua liikenteen elinympäristöhaittojen vähentämiseksi

  14.6.2022 11.12

  Lähes kaikki suomalaiset altistuvat ajoneuvoliikenteen terveyteen kohdistuville vaikutuksille, joita ovat esimerkiksi ilmanlaadun heikentyminen ja melu. Liikenteen sähköistyessä pakokaasuhiukkasten...

 • Uusi tupakkalaki vahvistaa valvontaa ja selkeyttää vastuita

  1.6.2022 10.04

  Suomen tupakkalain tavoite on yksiselitteinen: ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen....

 • Oletko tarjoilemassa alkoholia asiakastilaisuudessa? Huomioi nämä kolme asiaa

  7.4.2022 13.46

  Alkoholin tarjoaminen asiakastilaisuudessa herättää paljon kysymyksiä ja on syytä huomata, että se on sallittua tietyin edellytyksin. Millaisissa tapauksissa alkoholin tarjoaminen on sallittua...