Kansainväliset adoptiot

Kansainvälinen adoptio palvelunantajan välityksellä

Suomi on sitoutunut niin sanottuun Haagin adoptioyleissopimukseen, jonka periaatteiden mukaisesti kansainvälinen adoptiotoiminta on keskitetty maassamme Suomen adoptiolautakunnalta toimiluvan saaneille adoptiopalvelunantajille. Kansainvälisissä adoptioissa on siten lähtökohtaisesti aina käytettävä adoptiopalvelunantajaa, kun se on mahdollista. Jokaisella palvelunantajalla on adoptiolautakunnan myöntämä toimilupa yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa. Adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaosto valvoo kansainvälisen adoption palvelunantajien toimintaa.

Jos haluat adoptoida lapsen ulkomailta, sinun tulee olla yhteydessä kansainvälisen adoptiopalvelun palvelunantajaan. He kertovat sinulle eri kohdemaiden adoptionhakijoille asettamista edellytyksistä ja kansainvälisen adoption prosessista. Adoptiolupaa kansainväliseen adoptioon palvelunantajan välityksellä voi hakea, kun adoptioneuvonta on päättynyt ja kun olet rekisteröitynyt palvelunantajan asiakkaaksi.

Suomessa toimii kolme adoptiopalvelunantajaa:

 1. Interpedia ry
 2. Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälinen adoptiopalvelu
 3. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala (ei uusia asiakkaita)

Palvelunantajilla on tällä hetkellä toimilupia yhteensä kahdeksan maan kanssa. Maat ovat Etelä-Afrikka, Kiina, Thaimaa, Kolumbia, Intia, Filippiinit, Bulgaria ja Tsekin tasavalta. Maakohtaista tietoa löytyy adoptiopalvelunantajien sivuilta.
 

Kansainvälinen adoptio ilman palvelunantajaa

Adoptiolaki edellyttää, että kansainväliset adoptiot toteutetaan ensisijaisesti kansainvälisen adoptiopalvelunantajan välityksellä. Poikkeustapauksissa adoptiopalvelunantajaa ei voi käyttää.
Lupa kansainväliseen adoptioon ilman palvelunantajaa voidaan myöntää vain sellaisen lapsen adoptoimiseen, joka on

 • hakijan tai hänen aviopuolisonsa lähisukulainen tai hakijan adoptiolapsen aikaisempi lähisukulainen
 • tullut hakijan luokse muussa kuin adoptiotarkoituksessa ja ollut vakiintuneesti hakijan hoidettavana ja kasvatettavana. 

Myös näissä tapauksissa hakijan on ennen luvan hakemista saatava Suomessa adoptioneuvontaa. Lisäksi hakijan on täytettävä muut adoptiolain asettamat luvan saannin edellytykset. 

Adoptiolautakunta arvioi myös ilman palvelunantajaa tapahtuvissa adoptioissa, onko suunniteltu adoptio lapsen edun mukainen. Jotta luvan myöntämistä voidaan harkita, adoptiolautakunnalle on esitettävä riittävä selvitys siitä, että lapsi on kansainvälisen adoption tarpeessa (esimerkiksi orvoksi jäänyt sukulaislapsi) ja että lapsi on kansainvälisten sopimusten mukaisesti adoptiovapaa. 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja Haagin kansainvälisiä adoptioita koskevan yleissopimuksen mukaan kansainvälisissä adoptioissa tulee lisäksi noudattaa subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatetta. Kansainvälistä adoptiota voidaan harkita vasta, kun on ensin riittävästi tutkittu, voidaanko lapsi adoptoida tai sijoittaa sijaisperheeseen tai jollakin muulla sopivalla tavalla hoitaa hänen omassa maassaan. Adoptiolautakunta tarkastelee subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti, voisiko lapsi kansainvälisen adoption sijasta kasvaa alkuperävaltiossaan joko omassa perheessään tai esimerkiksi siellä mahdollisesti olevien muiden lähisukulaistensa luona.

Koska hakijalla ei ole adoptiopalvelunantajaa, on tarvittavien asiakirjojen hankkiminen, käännättäminen, laillistaminen ja muu sellainen hakijan hoidettava itse.
 

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Postilla
Adoptiolautakunta
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  päällikkö, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  lakimies, adoptiolautakunnan varapuheenjohtaja
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri
  0295 209 611