Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Ukraina under krigsförhållanden − hjälp till barnen på andra sätt

8.3.2022 16:11

Enligt adoptionsnämnden vid Valvira har finländska adoptionsaktörer blivit tillfrågade om det vore möjligt att hjälpa barn i Ukraina genom adoption. Adoptionsnämnden anser dock att det i Ukraina i nuläget inte finns de fungerande myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

”Internationell adoption bör undvikas vid katastrof- och undantagsförhållanden då risken är särskilt stor att barn av olika anledningar hamnar ifrån sina föräldrar. Dessutom är det bra att komma ihåg att internationell adoption även under stabila förhållanden är ett sistahandsalternativ för barnet”, konstaterar adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula.

”Det primära är för närvarande att med alla medel förebygga att barn skiljs åt från sina föräldrar – både i Ukraina och på flykt från landet. Det vore viktigt att kanalisera finländarnas naturliga vilja att hjälpa via biståndsorganisationernas humanitära hjälp. Det är även viktigt att ge stöd till barnfamiljer som flytt från Ukraina så att de får den omedelbara hjälp som behövs i vardagen.”

”Om en person bosatt i Finland önskar adoptera ett barn framskrider processen via inhemsk adoption eller de etablerade samarbetsländerna som de finländska adoptionsorganisationerna erbjuder”, säger Pärssinen-Hentula.

Adoptionsorganisationer i Finland är Rädda Barnen rf och Interpedia rf.

Mer information:

Adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula, 0295 209 247

Mer information om adoptioner:

Adoptionsnämnden (valvira.fi)

Rädda Barnen rf (pelastakaalapset.fi)

Interpedia rf (interpedia.fi)

Pelastakaa Lapset meddelande Ukrainassa laitoshoidossa olevat lapset ovat vaarassa jäädä ilman apua (pelastakaalapset.fi) (suomeksi)

Barnombudsmannens meddelande Yksityishenkilöiden ei tule kuljettaa Ukrainasta ilman huoltajaa pakenevia lapsia (lapsiasia.fi) (suomeksi)