Anvisning för märkning på vinförpackningar har uppdaterats

Utgivningsdatum 8.5.2024 12.07
Nyhet
Vinflaskor på hyllan.

Valviras anvisning som handlar om märkning på vinförpackningar har uppdaterats för märkning av aromatiserade viner. För aromatiserade viner har det tillkommit mer detaljerade anvisningar om presentationen och innehållet av ingrediensförteckningen. Ändringarna beror på en EU-förordning som publicerades under våren. Speciellt producenter av vinglögg bör notera dessa förändringar. 

Syftet med ändringar i lagstiftningen är att ge konsumenterna ytterligare information och samtidigt säkerställa öppenhet och laglighet i tillverkningsprocessen för produkterna. 

Läs mer om anvisning om förpackningspåskrifter för vinförpackningar på vår hemsida.

Mer information

överinspektör Timo Rokka, 0295 209 518, e-postadresser: [email protected]

Alkohol