Anvisningen för myndighetsbehandling av misstanke om sanitära olägenheter i bostäder har förnyats

Utgivningsdatum 24.1.2024 10.11
Nyhet
Vardagsrum och trappe.

Valvira har publicerat en förnyad anvisning för myndighetsbehandling av misstanke om sanitära olägenheter i bostäder. Myndighetsanvisningen har utarbetats som stöd för tillsynsenheterna inom miljö- och hälsoskyddet i processen för utredning av sanitära olägenheter i bostäder.  Syftet med anvisningen är att förtydliga tolkningen av hälsoskyddslagen och tillämpningen av den i utredningen av misstankar om sanitära olägenheter i bostäder samt att underlätta handledningen och rådgivningen.  

I den förnyade anvisningen beskrivs det administrativa förfarandet för utredning av misstanke om sanitära olägenheter i bostäder och innehållet har uppdaterats. I anvisningen har lagts till en rapporteringsmodell för en myndighetsorienterad utredning av inomhusluften i en bostad som görs av en utomstående expert.

Anvisningen kompletterar social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskraven för utomstående sakkunniga och dess tillämpningsanvisningar. 

Anvisning: Myndighetsbehandling av misstanke om sanitär olägenhet (på finska, pdf) 

Mer information:  

överinspektör Titta Manninen tfn 0295 209 398

Hälsoskydd