Anvisningen om undersökningsmetoder enligt hälsoskyddslagen har förnyats

Utgivningsdatum 27.10.2023 8.48
Nyhet
En kvinna använder ett mikroskop.

Valvira har publicerat en helt förnyad anvisning om metoderna vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen för laboratorier som utför undersökningar av hushållsvatten, badvatten, bassängvatten och boendehälsa. Anvisningen innehåller alla undersökningsmetoder i anslutning till myndighetstillsynen enligt hälsoskyddslagen som kräver Livsmedelsverkets godkännande.

I anvisningen strävar man efter att svara på frågor från laboratoriefältet, till exempel om klorbestämning av bassängvatten. Dessutom har man i anvisningen beaktat de ändringar som EU:s dricksvattendirektiv som förnyades vid årsskiftet medför i de undersökningar av hushållsvatten som enligt hälsoskyddslagen utförs i laboratorier.

Vid verkställandet av dricksvattendirektivet ändrades social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvaliteten på och tillsynen över hushållsvatten samt riskhanteringen av byggnaders vatteninstallationer, men förordningens nummer förblev oförändrat. Dessutom har statsrådet utarbetat en ny förordning om riskhantering och egenkontroll i produktionskedjan för hushållsvatten.

Anvisning: Metoder vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen (på finska)

Mer information: överinspektör Heli Laasonen, tfn 0295 209 631

Hälsoskydd