Barnens säkerhet och rätt till småbarnspedagogik ska säkerställas även under strejken

Utgivningsdatum 30.1.2024 13.19
Nyhet
Barn i gummistövlar.

Flera fackförbund har berättat om strejkvarningar vars möjliga konfliktåtgärder riktar sig mot daghem och påverkar i stor utsträckning småbarnspedagogiktjänsterna i flera kommuner. Strejken på daghem skulle pågå från 31 januari till 2 februari och 6.2., enligt informationen för tillfället.

Strejkerna tar inte bort kommunernas lagstadgade ansvar att organisera småbarnspedagogik

Regionförvaltningsverken och Valvira påminner om att barnens säkerhet och rätt till kvalitativ småbarnspedagogik måste också tas om hand under arbetskonflikten. Kommunerna har ansvar att ordna småbarnspedagogik och det finns ingen rätt att begränsa de tjänster som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik vid strejksituation. Kommunerna måste säkerställa utförande av sina uppgifter på bästa möjliga sätt under strejken.

Kontakter

Direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn. 0295 018 815, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, [email protected]

Överinspektör Hanna-Leena Sippola, tfn. 0295 209 350, Valvira, [email protected]

Småbarnspedagogik