Valviras webbsidor betjänar allt bättre på svenska

Sonja Hemming 6.11.2023

Svenska dagen firas varje år den 6.11., dagen har firats ända sen året 1908. Dagen firar speciellt den finlandssvenska befolkningens rättighet att använda svenska som modersmål i Finland.
 
Dagen var ursprungligen avsedd att öka den svenskspråkiga befolkningens känsla av samhörighet med den finska befolkningen. Sedan dess har dagens syfte varit att respektera Finlands tvåspråkighet samt att synliggöra särskilt det svenska språket och det svenskspråkiga kulturarvet i Finland. Finland har två officiella språk, finska och svenska och därför är det viktigt att bland annat webbsidorna av olika myndigheter finns också att läsa på svenska. Det ökar jämlikheten och föregår med gott exempel åt andra organisationer i Finland.
 
Valvira har gått igenom en webbplatsförnyelse och på de nya webbsidorna har Valvira velat förbättra sin kommunikation genom att publicera allt material på båda officiella språken. I dag hittar man Valviras informationssidor, aktuella nyheter och instruktioner på webbplatsen både på finska och svenska.
 
Valviras mål har från början av reformen varit att erbjuda identiskt innehåll på webbsidorna oberoende av språk. Så var det inte på de gamla sidorna och förnyelsen är varmt välkommen och väldigt viktig. Den här förbättringen hjälper både medborgare med att få information på sitt eget modersmål och Valviras kundbetjäning att vara mera jämlik. Tack vare webbplatsförnyelsen kan Valvira nu också erbjuda viktig information och aktuellt innehåll på engelska.

Glad Svenska dagen!

Sonja Hemming

överinspektör