Företagshälsovårdsläkare förtrogen med effekterna av strålning

För att vara verksam som företagshälsovårdsläkare förtrogen med effekterna av strålning i Finland krävs att Valvira beviljar rätt att utöva yrket. Valvira beviljar på ansökan rätt att vara verksam som företagshälsovårdsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Rätten kan beviljas till legitimerade läkare som i Finland har beviljats rätt att självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och som är förtrogna med företagshälsovård och hälsoeffekterna av strålning.

Ansökan om yrkesrättighet

Rättigheten kan ansökas av läkare som är legitimerade i Finland och som har självständig rätt att utöva yrket och som är förtrogna med företagshälsovård och hälsoeffekterna av strålning. Av en företagshälsovårdsläkare förtrogen med effekterna av strålning förutsätts utbildning som specialistläkare inom företagshälsovården eller avläggande av en lång kurs i företagshälsovård samt godkänd strålskyddsutbildning som anordnas av Arbetshälsoinstitutet eller ett universitet. För närvarande tillhandahålls utbildning endast av Arbetshälsoinstitutet.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Bifoga följande handlingar till ansökan:

  1. en kopia av intyget över strålskyddsutbildningen
  2. en kopia av utbildningen som specialistläkare inom företagshälsovård eller avläggande av en lång kurs i företagshälsovård

Sändning av ansökan

Sänd en ifylld ansökan med bilagor per e-post till adressen [email protected]

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad post via Valviras skyddade e-post. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan, kommer detta att avsevärt fördröja behandlingen av ansökan.