Alla barn har rätt till välmående

Päivi Vuorinen och Taija Jokimaa-Frusti 21.11.2023 / 21.11.2023 15:24

I enlighet med temat för veckan för barnets rättigheter har barnet rätt till helhetsmässigt välmående. Barnet har rätt till ett gott liv och särskilt skydd.

Vem bär ansvar för barnets välmående?

Alla vi vuxna bär ansvar för barnets välmående. Oavsett vårt ansvar har vi inte rätt att förbise barnet som människa och egen person. Varje barn är en unik individ, vilket ska beaktas alltid då vi fattar beslut som gäller och påverkar barnets liv. Vad är barnet intresserat av och vad tycker barnet om, vilka faktorer tryggar ett gott liv för barnet just nu och med tanke på framtiden.

Vi vuxna som ska se till att barnen är välmående har ett enormt ansvar.

Hälsan är en grundpelare för barnets välmående

Terhi Tuukkanen har intervjuat grupper av barn i olika åldrar för sin artikel om barnens uppfattningar om faktorer som främjar och hotar hälsan, som publicerades i barnombudsmannens publikation Terveys ja lapsen oikeudet (Hälsa och barnets rättigheter). I sin artikel granskar Tuukkanen barnens uppfattningar om faktorer som främjar och hotar hälsan, och dessa delades in i fyra olika teman; vardag och grundbehov, skolgång, hälso- och sjukvårdstjänster och samhälleliga fenomen.

Barnen upplever att deras hälsa främjas bland annat av föräldrarnas omsorg och godkännande, hälsosam mat och dryck, vila, motion och utevistelse, meningsfulla aktiviteter, att diskutera saker och ting, goda relationer till vänner och familjemedlemmar, en trygg och godkännande miljö, lärarnas förståelse och likvärdighet gentemot eleverna samt rätt beslut från beslutsfattarna. Med andra ord handlar det om alldeles vardagliga saker, ingen raketvetenskap.

Listan väcker många olika tankar och frågor om hur enkla saker det handlar om, men hur svårt det ibland kan vara för oss vuxna att förverkliga dem. Vad beror detta på? Vi utmanar alla vuxna att stanna upp och fundera på denna fråga.

Det omgivande samhället och information

Allt möjligt obehagligt och ont sker omkring oss. Saker som vi inte kan påverka. Redan i flera års tid har medierna varit fulla av ångestframkallande och skrämmande information om olika faktorer som hotar vårt välmående, exempelvis pandemin, klimatförändringen och krig. Glada nyheter som ingjuter hopp om framtiden är sällsynta. Även barnen är medvetna om dessa saker. Det svåra samhällsläget kan synas väldigt konkret i barnets familj. Familjens ekonomi har kunnat kollapsa på grund av arbetslöshet och höjda räntor, för att inte tala om föräldrarnas hälsotillstånd och välmående. Rädsla för nutiden och framtiden är på ett eller annat sätt ständigt närvarande i barnets vardag, i mindre eller större utsträckning. 

Vi vuxna bör komma ihåg barnens okomplicerade tankar om vad som främjar deras hälsa. Vi ska inte glömma att det även sker positiva saker i världen och att barnen har rätt att få höra om dem också.  Genom att sörja för barnens hälsa sörjer vi också för deras välmående. Barnens önskemål och behov är mycket vardagliga, och det behövs inte stora pengar för att förverkliga dem, utan närvaro, att vara vuxen och ge omsorg. Alla barn har rätt till dessa – det vill säga till välmående.

Päivi Vuorinen och Taija Jokimaa-Frusti

Vuorinen är jurist och Jokimaa-Frusti är överinspektör