Besöken till välfärdsområdena inleds – målet är att förebygga missförhållanden

Utgivningsdatum 23.8.2023 7.48 | Publicerad på svenska 23.8.2023 kl. 15.13
Nyhet
En person sitter i en rullstol och håller en annan persons hand.

Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma styrnings- och utvärderingsbesök till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad inleds i slutet av augusti och fortsätter till början av 2024. Besöken ingår i tillsynsmyndigheternas planenliga tillsyn. Syftet med besöken är att bidra till att välfärdsområdenas egenkontroll lyckas och säkerställa att egenkontroll genomförs.


Under besöken utreds hur egenkontrollen har genomförts, särskilt i fråga om tillgång till vård, barnskydd, verkställighet av rådgivningsförordningen, förebyggande hälso- och sjukvård för barn och unga samt hemvård. Det viktigaste är om det genom egenkontrollen varit möjligt att säkerställa tjänsternas tillgång, kontinuitet, säkerhet och kvalitet samt klienternas likabehandling.  Under besöken behandlas områdets verksamhet, ordnandet och produktionen av tjänster samt regionala förhållanden. Det viktigaste är utbyte av information och styrning. Målet är att förebygga missförhållanden. 

Experter från regionförvaltningsverket och Valvira deltar i besöken. Önskan är att ansvariga både inom tjänster och egenkontroll ska delta från välfärdsområdena. Ett mer exakt program för besöken levereras separat till välfärdsområdena.

Tidsplan för styrnings- och utvärderingsbesök

2023

30.8 Helsingfors stad
25.9 Västra Nylands välfärdsområde
27.9 Kajanalands välfärdsområde
28.9 Norra Karelens välfärdsområde
3.10 HUS-sammanslutningen
6.10 Södra Savolax välfärdsområde
12.10 Egentliga Finlands välfärdsområde
25.10 Mellersta Nylands välfärdsområde
2.11 Mellersta Österbottens välfärdsområde
2.11 Norra Österbottens välfärdsområde
2.11 Satakunta välfärdsområde
9.11 Södra Österbottens välfärdsområde
13.11 Österbottens välfärdsområde
14.11 Vanda och Kervo välfärdsområde
17.11 Mellersta Finlands välfärdsområde
22.11 Östra Nylands välfärdsområde
23.11 Norra Savolax välfärdsområde
29.11 Birkalands välfärdsområde
Lapplands välfärdsområde (öppet datum)

2024

Södra Karelens välfärdsområde (öppet datum)
Egentliga Tavastlands välfärdsområde (öppet datum)
Kymmenedalens välfärdsområde (öppet datum)
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde (öppet datum)

Ytterligare information: Överinspektör Tuula Kotimäki, 0295 209 316

Valvira och regionförvaltningsverken ger sig ut till välfärdsområdena (valvira.fi)

Mer information om den planenliga tillsynen över social- och hälsovården (valvira.fi)

Social- och hälsovård