En kraftigt berusad patients förmåga att besluta om sin vård

Utgivningsdatum 25.8.2023 12.23 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 12.40

En medelålders kvinna som led av depression var berusad och förvirrad. Hon avböjde vård. En anhörig klagade till Valvira eftersom hen misstänkte att det faktum att patienten inte hade transporterats för vård eller undersökts lett till patientens död.

Diarienummer: V/16689/2022
Datum för avgörande: 23.12.2022

En medelålders kvinna led av depression och drack för mycket alkohol. Hon var mer förvirrad än vanligt och hennes anhöriga ringde nödcentralen. Hon berättade att hon hade druckit alkohol redan i flera dagar. I en alkometer blåste kvinnan 4,31 ‰. Akutvården mätte patientens medvetandegrad som enligt Glasgows komaskala (GSC) var 15, det vill säga normal. Akutvården konsulterade sjukhusets jourhavande läkare om patientens tillstånd, som bedömde att eftersom patienten inte var självmordsbenägen, hallucinös eller förvirrad hade hälso- och sjukvården ingen orsak att transportera henne till jouren för undersökning mot hennes vilja. Patienten själv ville inte ha vård och det finns inga skäl att vårda patienten mot sin vilja.  Patienten bekräftade med sin underskrift i akutvårdens rapport att hon avböjde vård. Akutvården gjorde en orosanmälan om patienten till socialvården och gav anvisningar om att uppsöka jourmottagningen om hon börjar må sämre eller vill få vård senare. Patienten hittades senare död i sitt hem. Rättsläkaren bedömde att hon hade dött fyra dagar efter akutvårdens besök. På grundval av den rättsmedicinska obduktionen antecknades alkoholberoende som dödsorsak. En anhörig klagade till Valvira över att patienten, som var kraftigt berusad, på basen av en läkarkonsultation inte undersöktes eller transporterades till jouren.

Om en patient inte transporteras för vård ska organens grundläggande funktion alltid mätas

Valvira konstaterade att akutvården borde ha mätt patientens grundläggande organfunktioner (blodtryck, blodsocker, andningsfrekvens, puls) innan de fattade beslutet att inte transportera patienten för vård. Valvira uppmärksammade därför akutvårdaren som behandlat patienten om ärendet för framtida verksamhet.

En kraftigt berusad patient är inte förmögen att besluta om sin vård

Valvira anser att patientens berusningstillstånd var så allvarligt att hon själv inte kunde fatta beslut i ärendet, även om hon under samtalet hade verkat vara beslutsförmögen. Patienten gick inte med på vård frivilligt och det var inte möjligt att med tvång transportera henne till jouren.

Valvira ansåg dock att det hade varit ändamålsenligt att bedöma och följa upp patientens tillstånd på jouren. Valvira konstaterade att den läkare som akutvården konsulterade inte fastställde någon akut risksituation i akutvårdens beskrivning av patientens tillstånd. Inför framtida verksamhet uppmärksammade Valvira läkaren som konsulterats av akutvården om att en person som är kraftigt berusad alltid ska transporteras till jouren för bedömning eller så ska en läkares bedömning på plats arrangeras, eftersom patienten på grund av sitt berusningstillstånd inte är förmögen att besluta om sin egen vård.

Lagstiftning

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 § 2 mom.
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (594/1994) 22 § 1 mom.
Lag om missbrukarvård (41/1986) 10 § och 11 §

Referat av beslut