Producent av informationssystemtjänster – är dina uppgifter uppdaterade?

Utgivningsdatum 26.2.2024 14.50 | Publicerad på svenska 27.2.2024 kl. 9.01
Nyhet
Händer vid datorns tangentbord.

Valvira inför under våren registret Astori i enlighet med den förnyade kunduppgiftslagen och lagen om sekundär användning.

Valvira ber producenter av informationssystemtjänster, tillverkare av applikationer för välbefinnande och tjänsteproducenter av driftsmiljöer kontrollera att uppgifterna i det nuvarande registret i Excel-format på Valviras webbplats är uppdaterade så att de kan överföras till det nya registret. Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga, ska producenten av informationssystemtjänster, tillverkaren av applikationer för välbefinnande eller tjänsteproducenten av driftsmiljöer göra en registreringsanmälan till Valvira. Anmälan ska göras senast 7.3.2024.

Mer information

överinspektör Essi Haglund, 0295 209 372

Läs mer

Informationssystem inom social- och hälsovården
Driftmiljöer i enlighet med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
Applikationer för välbefinnande i enlighet med kunduppgiftslagen

 

Social- och hälsovård