Producenter av social- och hälsovårdstjänster behöver inte granska sina uppgifter före slutet av mars 2024

Utgivningsdatum 15.2.2024 16.20 | Publicerad på svenska 16.2.2024 kl. 12.55
Nyhet
Sjukskötaren och läkaren vid datorn.

Producenter av social- och hälsovårdstjänster behöver inte granska sina uppgifter i Soteri-registret före slutet av mars 2024, eftersom arbetet med registrets datainnehåll ännu pågår. Vi informerar separat när arbetet har framskridit.

I fortsättningen är tjänsteproducenter skyldiga att årligen granska och uppdatera sina uppgifter i Soteri-registret senast den 31.3. 

Läs mer och ta del av våra tidigare anvisningar:
Överbelastningen i Soteri fortsätter – instruktioner till tjänsteproducenter

Mer information:

[email protected]
[email protected]

Social- och hälsovård