Överbelastningen i Soteri fortsätter – instruktioner till tjänsteproducenter

Utgivningsdatum 8.2.2024 14.00 | Publicerad på svenska 9.2.2024 kl. 10.11
Nyhet
Läkaren och patienten.

Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i användning i fem veckor. Just nu är handläggningen av registreringsansökningar tyvärr kraftigt överbelastad. Antalet ansökningar som står i kö är cirka 2 000. Handläggningen av en enskild registreringsansökan kan som mest ta flera månader.

Tjänsteproducent – ta del av våra samlade anvisningar

  • Uppgifterna om alla tjänsteproducenter i Valveri-registret har överförts i oförändrad form till det nya Soteri-registret. En ny registrering behöver alltså inte göras i Soteri, såvida det inte sker en sådan ändring i din verksamhet som kräver en ändringsansökan. 
  • Om du behöver registrera dig som ny producent av social- och hälsovård i e-tjänsten eller göra en ändringsansökan, fyll i alla fält i ansökan noggrant så att ingen begäran om ytterligare utredning behövs.
  • Sammanfatta vad eller vilken ändring du ansöker om i tilläggsuppgifterna i början av ansökan.
  • En förutsättning för att producera tjänster är också att minst en serviceenhet jämte tjänster har registrerats för tjänsteproducenten. Fyll med andra ord även i serviceenhetens uppgifter noggrant.

På vår webbplats hittar du nyttiga instruktioner för användning av Soteri. Kundmeddelanden skickas också via e-post till tjänsteleverantörerna.

Läs mer om Soteri. 
Anvisningar och information om Soteri för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. 
Bruksanvisning om e-kommunikation i Soteri för tjänsteproducenter inom social- och hälsovården (pdf)
Anvisningar och information om Soteri för privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken.
Bruksanvisning för e-kommunikation i Soteri för tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken (pdf).

Registreringen av privata social- och hälsovårdsproducenter baserar sig på lagen

Trots överbelastningen kan tjänsteproducenterna tyvärr inte beviljas specialtillstånd att bedriva verksamhet i väntan på ett avgörande av ansökan. Enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården får verksamhet inte inledas innan producenten och dennes tjänsteenheter är registrerade i det nya Soteri-registret. Tidigare kunde en självständig yrkesutövare inleda sin verksamhet genast efter att ha gjort en anmälan till regionförvaltningsverket.

Arbete utförs utan avbrott för att förbättra de tekniska funktionerna i Soteris e-tjänst och åtgärda överbelastningen i ansökningarna. Valvira har också ökat personalen för handläggningen av ansökningar. Vissa reparationer i Soteris e-tjänst har redan gjorts. Navigeringen i e-tjänsten har förtydligats och den information som överförs från bakgrundssystemen och informationsöverföringen har förbättrats.

Mer information

Gruppchef Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Social- och hälsovård