Valvira svarar på debatten om studerande som tillfälliga socialarbetare

Utgivningsdatum 23.10.2023 17.28 | Publicerad på svenska 24.10.2023 kl. 13.46
Nyhet
Socialarbetare med kunden.

Anvisningen på Valviras webbplats om studerande som tillfälligt arbetar som socialarbetare har gett upphov till kritik i välfärdsområdena eftersom det är svårt att få tag på socialarbetare och vikarier till dem. Välfärdsområdena menar att anvisningen är för strikt och strider mot lagen, och att Valvira plötsligt har ändrat och skärpt sin anvisning.

”Tillsynsmyndighetens anvisning för tillfälligt arbete som socialarbetare har eventuellt innehållit oenhetliga tolkningar, som vi nu utreder”, säger direktör Helena Mönttinen.

För att förenhetliga anvisningen motsvarar texten på Valviras webbplats nu lagstiftningen och avgörandet av ställföreträdaren för statsrådets biträdande justitiekansler (på finska). En person som studerar till socialarbetare får vara verksam i socialarbetaryrket tillfälligt i högst ett år. Förutsättningen är att den studerande med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete och arbetar under ledning och översyn av en utexaminerad socialarbetare.

En socialarbetare har lagstadgade skyldigheter och ansvar, som kräver specialkompetens och yrkesskicklighet och i anknytning till dessa betydande befogenhet att fatta beslut som tillgodoser klientens rättskydd och grundläggande rättigheter.

Om det inte särskilt har angetts att en uppgift ska utföras av en viss yrkesutbildad person inom socialvården, får arbetsgivaren organisera arbetet flexibelt enligt personalens utbildning, kompetens och yrkesskicklighet. Det är i sista hand arbetsgivaren som ansvarar för tjänsternas kvalitet och för klient- och patientsäkerheten.

Mer information:

Direktör Helena Mönttinen, 0295 209 404

Tillfällig verksamhet som yrkesperson inom socialvården

 

Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården