Webbinarier om den nya registreringsprocessen enligt tillsynslagen och om Soteri

Utgivningsdatum 23.10.2023 9.25
Nyhet
Henkilö tietokoneen äärellä.

Valvira och regionförvaltningsverken ordnar två webbinarier om den nya registreringsprocessen enligt tillsynslagen och om Soteri-registret.

Sote-valvontalain mI och med lagen om tillsyn över social- och hälsovården ändrar det nya Soteri-registret praxis för tillstånd och registrering för serviceproducenter. På webbinarierna behandlas den nya registreringsprocessen enligt tillsynslagen och det nya registret för serviceproducenter Soteri. 

Det nya Soteri-registret digitaliserar tillståndsprocesserna och sammanställer organisations- och serviceuppgifter inom social- och hälsovården samt tillståndsuppgifter för serviceproducenter och daghem inom den privata småbarnspedagogiken till en plats. Också nuvarande självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som har firma är i fortsättningen privata serviceproducenter och måste registreras i Soteri. Efter att registret har tagits i bruk upprätthålls uppgifterna endast i Soteri.

De avgiftsfria webbinarierna hålls på Teams fredagen den 24 november 2023 kl. 8.30–15.00 och fredagen den 1 december 2023 kl. 8.30–15.00. Webbinarierna har samma innehåll, men på webbinariet i december hålls även ett anförande på svenska. 

Evenemanget är avsett för:

  • Privata serviceproducenter inom social- och hälsovården
  • Offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården
  • Serviceanordnare inom social- och hälsovården
  • Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården
  • Anmälningspliktiga serviceproducenter inom socialvården

En separat utbildning kommer att ordnas för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

Ta närmare del av webbinariet och dess program (på finska).

Läs mer om Soteri-registret.