Valvira på sociala medier

Valvira har konton för sociala medier på X och LinkedIn. På X kommunicerar vi under namnet @ValviraViestii och på LinkedIn heter vårt konto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 

Bekanta dig med vårt X-konto.
Bekanta sig med vårt LinkedIn-konto.

Valviras regler på sociala medier

På våra konton på sociala medier kan du öppet diskutera med oss, fråga och kritisera när du gör det sakligt utan att förolämpa andra eller kränka någons skydd för privatlivet. Målet med våra konton på sociala medier är att främja effektiv tillsyn genom att dela aktuell och tillförlitlig information samt genom att vara i kontakt med våra intressentgrupper.

Vi följer kommentarer och den diskussion som förs på våra konton och ingriper vid behov i osakligt beteende. Vi anmärker på osakligt beteende eller kan radera meddelanden som bryter mot lämpligt beteende på nätet. Om användaren upprepade gånger bryter mot våra spelregler, kan vi blockera hens åtkomst till något av våra konton på sociala medier. 

Kom ihåg reglerna för lämpligt beteende på nätet. I våra kanaler på sociala medier är det förbjudet att:

  • skälla och kalla andra vid öknamn
  • svära eller skicka rasistiska kommentarer
  • uppmuntra andra till brott
  • länka olagligt eller osakligt material
  • skriva hatmeddelanden som riktar sig till personer, organisationer, länder eller folk
  • sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster
  • skriva religiösa eller politiska ställningstaganden
  • sprida personuppgifter