Effektiv egenkontroll -meddelande-serien

Valvira skickar regelbundet meddelanden till välfärdsområdena med rubriken Effektiv egenkontroll..

I meddelandenas innehåll betonas väsentliga frågor beträffande en framgångsrik och förstärkt egenkontroll i välfärdsområdena. Meddelandena ges ut på två språk, på finska och svenska. Meddelandena är avsedda för ledningen och personalen inom social- och hälsovård på välfärdsområdena, i Helsingfors stad och på området för samkommunen HNS.

Kom med på e-postlistan för meddelanden (på finska)

Tidigare delar av meddelande-serien