Dataskyddsbeskrivning för Effektiv egenkontroll -meddelande-serien

Denna dataskyddsbeskrivning för Effektiv egenkontroll -meddelande-serien har utarbetats 12.12.2022.

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Kontaktperson på Valvira i frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är Valviras kommunikation.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att skicka nyhetsbrev från Valvira till den som beställer nyhetsbreven. Nyhetsbrev skickas till personer i ledande ställning på organisationer inom social- och hälsovården samt personer som beställer nyhetsbrevet separat. I samband med beställningen ger beställaren sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

Personuppgifter som behandlas

I registret är uppgifterna grupperade enligt följande: förnamn, efternamn, e-post, arbetsuppgift, organisation eller annan intressent. Uppföljningen av länköppningen utnyttjar IP-adressen.