Personer som utbildats till ett yrke inom hälso- och sjukvården i Finland

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Endast en person som legitimerats av Valvira får vara verksam i uppgifter som hör till en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Valvira beviljar på ansökan rättighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården för personer som utbildats såväl i Finland som utomlands.

Om du har möjlighet att använda stark identifiering, gör ansökan via e-tjänsten.

Möjliga identifieringsmetoder i e-tjänsten är bankidentifiering, mobilcertifikat och organisationskort. Du kan elektroniskt ansöka om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, om du har möjlighet att använda stark identifiering och om din examen syns i tjänsten.

I tjänsten etablerar du ett eget ärendekonto som du vid behov kan logga in på senare. Du måste aktivera kontot genom att logga in via en länk som skickas till din e-postadress.

Efter att ha fyllt i ditt kontaktspråk och dina kontaktuppgifter i tjänsten kan du lämna in en ansökan. Du får en bekräftelse på att du skickat ansökan till den e-postadress som du uppgett. Om du ger ditt samtycke till elektronisk delgivning i ansökan, skickas beslutet eller intyget till ditt personliga ärendekonto och inte till hemadressen per post. Läs mer om hur du använder e-tjänster på vår webbplats.

Fyll i ansökan (pdf). Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetskort till ansökan. Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors