Socialarbetare som utbildats i Finland

Yrkesverksamhet som socialarbetare i Finland förutsätter rättighet att utöva yrke som beviljats av Valvira. Valvira beviljar på ansökan rättighet att utöva socialarbetaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Rättigheten kan beviljas till en person som i Finland avlagt högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken personen har genomfört huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne, Valvira registrerar inte studerande inom det sociala området.

Förutsättningarna för legalisering av socialarbetare är:

  • högre högskoleexamen = magisterexamen vid universitet ELLER högre yrkeshögskoleexamen
  • universitetsstudier = studier i socialarbete som uppfyller de examenskrav som universitetet godkänt (inklusive öppna universitet)

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Båda kraven måste uppfyllas för att en person ska kunna beviljas rättighet att utöva socialarbetaryrket som legitimerad yrkesutövare. Huvudämnesstudier i socialarbete eller studier som motsvarar huvudämnet består i allmänhet av grund- och ämnesstudier, handledd praktik och fördjupade studier.

Dessutom kan legitimering som socialarbetare beviljas till en person som enligt tidigare gällande krav har varit behörig för uppdrag som socialarbetare. Innan ansökan lämnas in finns det då skäl att ta del av den bifogade listan över studier som ger behörighet som socialarbetare (pdf). Observera att behörighet som socialarbetare dock kan fås av andra studiehelheter än de som nämns på listan.

Om du har möjlighet att använda stark identifiering, gör ansökan via e-tjänsten

Möjliga identifieringsmetoder i e-tjänsten är bankidentifiering, mobilcertifikat och organisationskort. Du kan elektroniskt ansöka om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, om du har möjlighet att använda stark identifiering och om din examen syns i tjänsten. 

I tjänsten etablerar du ett eget ärendekonto som du vid behov kan logga in på senare. Du måste aktivera kontot genom att logga in via en länk som skickas till din e-postadress.

Efter att ha fyllt i ditt kontaktspråk och dina kontaktuppgifter i tjänsten kan du lämna in en ansökan. Du får en bekräftelse på att du skickat ansökan till den e-postadress som du uppgett. Om du ger ditt samtycke till elektronisk delgivning i ansökan, skickas beslutet eller intyget till ditt personliga ärendekonto och inte till hemadressen per post. Läs mer om hur du använder e-tjänster på vår webbplats.

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Bifoga en kopia av ditt pass eller identitetskort till ansökan. Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors