Ändringar i förpackningspåskrifterna för viner 8.12.2023

Utgivningsdatum 31.10.2023 8.37 | Publicerad på svenska 2.11.2023 kl. 9.27
Nyhet
Vinflaskor i ett galler.

Viner som producerats efter 8.12.2023 samt bland annat mousserande viner och kolsyrade viner ska förses med näringsvärdesdeklaration och förteckning över ingredienser på etiketterna. Dessa kan också presenteras i elektronisk form, till exempel med hjälp av en QR-kod. Märkningarna är obligatoriska förpackningspåskrifter, vilket innebär att de ska vara på finska och svenska.

EU kommer i slutet av november att publicera en omfattande anvisning med frågor och svar som förtydligar ändringarna. Anvisningen publiceras på Valviras webbsida Anvisningar inom alkoholärenden och tillämpas på viner som säljs i Finland. Det lönar sig att kontrollera detaljerade frågor i anvisningen, när den finns tillgänglig. Utifrån beredningsdokumenten kan dock några saker förtydligas:

  • Ett vin har producerats när det har uppnått den form och sammansättning som det ska ha när det introduceras på marknaden som ett vin. Vinet behöver inte nödvändigtvis ha satts på flaska.
  • Näringsvärdesdeklarationen och ingredienserna ska presenteras på finska och svenska. Detta gäller även elektronisk presentation.
  • Energiinnehållet ska alltid anges på etiketten. Det ska rubriceras Energiinnehåll eller E. Energin anges i kilokalorier och i kilojoule per 100 ml.
  • Om sulfit eller någon annan ingrediens som orsakar överkänslighet presenteras med fet stil i den förteckning över ingredienser som tryckts på etiketten, behöver den inte nämnas särskilt.
  • Enligt den nuvarande tolkningen är det inte obligatoriskt att rubricera det elektroniska presentationssättet, men Valvira rekommenderar att det görs på finska och svenska för att betjäna konsumenten. Detta är särskilt viktigt om etiketten har två eller flera QR-koder.
  • Ändringarna gäller endast vinprodukter som framställts av druvor, inte till exempel bär- och fruktviner.

Även smaksatta viner kommer att bli föremål för motsvarande ändringar, men ingen EU-förordning har ännu publicerats om dessa. Valvira publicerar också en uppdaterad anvisning om förpackningspåskrifter för vinförpackningar, vilken omfattar alla lagändringar och länkar till dem.

Mer information:

gruppchef Eeva Saari, tfn 0295 209 515
överinspektör Timo Rokka, tfn 0295 209 518
[email protected]

Alkohol