Förbered dig inför det nya Soteri-registret genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter

Utgivningsdatum 21.11.2023 9.30
Nyhet
Sköterskan använder en surfplatta.

Arbetet med utvecklingen av det nya Soteri-registret har framskridit i snabb takt. Soteri ersätter det nuvarande Valveri-registret. Registret sammanställer organisations- och serviceuppgifter inom social- och hälsovården samt tillståndsuppgifter för serviceproducenter och daghem inom den privata småbarnspedagogiken på en plats. Också självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som för närvarande har firma är i fortsättningen privata serviceproducenter.

Ibruktagandet av det nya Soteri-registret påverkar endast det nya Valveri-registrets funktion. Valveris elektroniska ärendehantering stängs i december när uppgifterna överförs från Valveri till det nya Soteri. Läs mer i vår nyhet. Ibruktagandet av Soteri påverkar inte beviljande av yrkesrättigheter (Terhikki- och Suosikki-registren). Valvira beviljar fortfarande på ansökan rätt att utöva yrken inom social- och hälsovården samt rätten att använda en skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården eller socialvården. 

Den nya elektroniska ärendehanteringen kräver Suomi.fi-fullmakter

Du behöver fullmakt för att identifiera dig i Soteris elektroniska ärendehantering. Undantagen är endast personer med firmateckningsrätt för företag eller samfund, som kan identifiera sig med bl.a. sina personliga bankkoder.

Med Soteri-registret blir tillstånd- och registreringsprocesserna elektroniska. När Soteri tas i bruk krävs Suomi.fi-fullmakter för registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar eller tillståndsansökningar. I början av året fungerar endast nya fullmakter i den elektroniska ärendehanteringen. Läs mer om fullmakterna på DVV:s webbplats.

I egenskap av den enda personen med firmateckningsrätt för serviceproducenten kan du identifiera dig i Soteris elektroniska ärendehantering exempelvis med dina bankkoder. Övriga personer som sköter ärenden i Soteri bör få Suomi.fi-fullmakter.

Observera att om inte den person som har namnteckningsrätt för företaget eller samfundet sköter ärenden i systemet, bör fullmakten att sköta ärenden ges till någon annan person. Om du ger ett annat företag fullmakt att sköta ärenden för din del ska det företag som får fullmakt beviljas fullmakt att representera någon person i sitt företag. Bekanta dig närmare med DVV:s anvisningsbild (på Finska).

Observera att Soteris elektroniska ärendehantering tills vidare endast kan användas med finska personbeteckningar. 

Hur kontrollerar jag ifall jag har fullmakt?

Om du blivit beviljad fullmakt, kan du gå in på fullmakter-sidorna via personliga fullmakter-länken och se vilken fullmakt du är beviljad. På motsvarande sätt kan du som person med firmateckningsrätt, dvs. du är redan beviljad fullmakt, kontrollera vilken fullmakt som gäller via ett företags fullmakter-länken, och därefter ser du listan på företag ifrån vilken du kan välja det företag eller samfund för vars räkning du vill agera i Soteri.

Anvisningar för att ge fullmakter som organisation (person med firmateckningsrätt eller person som har fått fullmakt): 

 • Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakterna exempelvis med dina bankkoder.
 • Välj ”Ett företags fullmakter”.
 • Välj det företag eller samfund för vars del du vill sköta ärenden.
 • Som typ av fullmakt, välj ”fullmakt att sköta ärenden”.
 • Som part ska du välja ett företag, samfund eller en person som behöver fullmakt för att uträtta ärenden i Soteris elektroniska ärendehantering (t.ex. ett bokföringsföretag eller en person i ditt företag). Obs. Välj inte Valvira eller regionförvaltningsverket som part.
 • Som fullmaktsärende för social- och hälsovården, välj ”Skötsel av registrerings- och tillståndsärenden inom social- och hälsovården” och som fullmaktsärende för småbarnspedagogiken, välj ”Ansökan om tillstånd för privat småbarnspedagogik”.
 • Observera att om ett företag eller samfund har fått ”fullmakt att sköta ärenden” av ett annat företag eller samfund, bör ”fullmakt att representera” ännu tilldelas en person, inklusive den person som har firmateckningsrätt.

Skötsel av ärenden med fullmakt i Soteri

 • Efter identifieringen ser du på Soteris ingångssida alla de företag i vilka du har fullmakt. På ingångssidan ser du också de företag som ännu inte har tillstånd i registret. På så sätt möjliggörs ansökan om nytt tillstånd för företaget. Om du inte ser företaget på ingångssidan, kontakta Suomi.fi:s organisationskundtjänst.

Anvisningar för sökande av fullmakter: 

 • Gå till Suomi.fi:s sida Fullmakter. Klicka på ”identifiera dig”.
 • Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
 • Klicka på ”Personliga fullmakter” och på den sida som öppnas klicka på ”Begär fullmakter”.
 • På sidan Parter, klicka på ”Lägg till företag” och mata in den part du vill representera namn” exempelvis ditt eget företag eller samfund. Obs! Välj inte Valvira eller regionförvaltningsverket som part.
 • På sidan Fullmaktsärenden, för social- och hälsovårdens fullmaktsärenden välj ”Skötsel av registrerings- och tillståndsärenden inom social- och hälsovården” och för fullmaktsärende för småbarnspedagogiken välj ”Ansökan om tillstånd för privat småbarnspedagogik”.
 • Gå vidare enligt anvisningarna i Suomi.fi och bekräfta begäran om fullmakt, varvid begäran överförs till den person som har firmateckningsrätt i ditt företag.
 • Den person som har firmateckningsrätt för företaget eller samfundet ska därefter logga in på Suomi.fi:s sida Fullmakter och godkänna din begäran om fullmakt.

Läs mer om ämnet:

Vad är Suomi.fi-fullmakter?
Anvisningar för hur man ger en person ärendefullmakt och representationsfullmakt hittar du på webbplatsen Suomi.fi. 
När organisationens representant ger fullmakter ensam.
Suomi.fi-rådgivning och kundtjänst.

Mer information:

Allmänna frågor om Soteri: [email protected]

Social- och hälsovård