Överbelastning i behandlingen av tjänsteproducenters ansökningar via Soteris e-tjänst

Utgivningsdatum 16.1.2024 9.00 | Publicerad på svenska 16.1.2024 kl. 9.17
Nyhet
Läkaren med tabletten.

Behandlingen av registreringsansökningar från privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i Soteris e-tjänst är överbelastad.

När det nya Soteri-registret behövde tas i bruk den 3 januari 2024 som en förenklad version fanns tyvärr alla funktioner för en smidig behandling av ansökningarna ännu inte på plats. 

Soteri-tjänsten styr ännu inte användaren att fylla i alla obligatoriska fält i ansökan, vilket har inneburit att merparten av de mottagna ansökningarna är bristfälliga och att myndigheterna måste begära tilläggsuppgifter per e-post. Detta gör handläggningen ännu långsammare. Vi ber därför användarna att noggrant fylla i alla fält i registreringsansökan även om systemet inte kräver det.  

Just nu är tidsmålet för handläggningen under två månader. Uppgiften om ansökningarnas handläggningstid preciseras senare.

Vi arbetar oavbrutet för att förbättra Soteri-tjänstens funktioner och användbarhet. Vi beklagar situationen och ber om tålamod.

Mer information

Innehållsfrågor om tillsynslagen och registreringen av tjänsteproducenter:

Registreringsärenden socialvård:
e-post [email protected]
telefon 0295 209 209
kl. 10-11 (ej onsdagar)

Registreringsärenden hälso- och sjukvård:
e-post [email protected]
telefon 0295 209 244
kl. 10–11

Allmänna frågor om Soteris e-tjänst:
[email protected]

Läs mer

Du som registrerar dig i Soteri – gör handläggningen av din ansökan smidigare.
Läs mer om Soteri.
Information om Soteri för tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.
Soteris e-tjänstens anvisning för tjänsteproducenter inom social- och hälsovård (pdf).

Social- och hälsovård