Yrkesutbildad person inom social- och hälsovården, skaffa dig en finländsk personbeteckning så snabbt som möjligt 

Utgivningsdatum 15.2.2024 13.13
Nyhet
En läkare och en datorplatta.

Tillstånds och tillsynsverket över hälsovården Valvira rekommenderar att ansökan om en finländsk personbeteckning lämnas genast när det är möjligt. Enligt social- och hälsovårdsministeriets och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas riktlinjer från december 2023 beviljas yrkeskort för social- och hälsovården inte längre till personer som saknar en finländsk personbeteckning. Personbeteckningen behövs för stark autentisering.

Framöver är det möjlig att ansöka om rätt att utöva yrke inom social- och hälsovården redan innan man får en finländsk personbeteckning. För att kunna börja arbeta krävs dock vanligtvis ett yrkeskort. För att få ett yrkeskort krävs att personen har en finländsk personbeteckning och en giltig rätt att utöva yrke antingen i registret Terhikki eller registret Suosikki. Yrkeskort utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). 

Om du har utbildat dig utanför EU eller EES kan du behöva en finländsk personbeteckning redan i ansökningsprocessen. Också till exempel läroanstalter kan kräva en finländsk personbeteckning. 

Om du får en finländsk personbeteckning först efter beviljandet av rätt att utöva yrke ska du även underrätta Valvira om det. Då påskyndas utfärdandet av yrkeskortet och inledandet av yrkesutövningen fördröjs inte på grund av detta.   

Läs mer:

Mer information

Maarit Mikkonen, gruppchef, 0295 209 561

Social- och hälsovård Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården