Läkar-, tandläkar- eller farmaceutstuderande som utbildats i en EU- eller EES-stat

Valvira registrerar studeranderättigheter inom medicin, odontologi och farmaci för personer som utbildats såväl i Finland som utomlands.

Anvisningarna gäller ansökan om studeranderättigheter inom medicin och odontologi. Om du vill ansöka om rätt till studier i farmaci, ska du kontakta rådgivningen om yrkesrättigheter (nedan) för att få råd om hur du ansöker om rätt till studier i farmaci.

Tillfälligt arbete är möjligt först efter registreringen.

Rätten beviljas för viss tid, varefter samma tidigare beviljade rätt är möjlig att fortsätta medan studierna fortgår genom anmälan.

Ansökan om yrkesrätt

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan:

 1. Pass eller identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området (dvs. handlingar som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Studieprestationsutdrag över slutförda studier
 3. Om du inte använder Valviras ansökningsblankett, ska du bifoga universitetets officiella bekräftelse på att de slutförda studierna motsvarar 4 eller 5 årets studier till ansökan.

  Bekräftelsen måste innehålla: 
  a) exakta uppgifter om när studierna inleddes samt datum då studierna i sin helhet slutfördes med godkänt resultat
  b) uppskattat datum för examen
  c) kontaktuppgifter till universitetet

  Valvira rekommenderar att universitetet skickar bekräftelsen eller den ifyllda ansökningsblanketten direkt till Valvira per e-post. I annat fall kontrollerar Valvira din studierätt utifrån ovannämnda kontaktuppgifter och därför kan du anmäla flera kontaktuppgifter för att kontrollen ska lyckas även under semestertider. Detta fördröjer handläggningen av ansökan märkbart.
 4. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–3. Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst (oph.fi/sv). Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan, kommer detta att avsevärt fördröja behandlingen av ansökan.